Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų sistema (GPAIS)

Dėl tvarkos, kai negalima naudotis GPAIS

Aplinkos ministro įsakymu 2018 m. liepos 2 d. Nr. D1-653 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2018 M. SAUSIO 31 D. ĮSAKYMO NR. D1-73 „DĖL TVARKOS, KAI NEGALIMA NAUDOTIS VIENINGA GAMINIŲ, PAKUOČIŲ IR ATLIEKŲ APSKAITOS INFORMACINE SISTEMA, APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

Pereinamasis laikotarpis pratęsiamas iki 2018 m. spalio 1 d. tik tiems gamintojams ir importuotojams, kurie turi verslo valdymo informacines sistemas ir jas integruos su GPAIS. Jie gaminių ir (ar) pakuočių tiekimo rinkai apskaitą gali vykdyti verslo valdymo informacinėje sistemoje, kol verslo valdymo sistema bus integruota su GPAIS, tačiau ne vėliau kaip iki pereinamojo laikotarpio pabaigos. Vykdant apskaitą per verslo valdymo informacinę sistemą, vedami duomenys turi būti analogiški duomenims ir informacijai, kurie vedami į GPAIS.

SVARBU! Gamintojai ir importuotojai, neturintys verslo valdymo informacinės sistemos, nuo 2018 m. liepos 2 d. privalo gaminių ir (ar) pakuočių tiekimo rinkai apskaitą vykdyti GPAIS. Jeigu Jūsų įmonė yra pasirašiusi su UAB „Optimus monitus“ sutartį dėl Jūsų duomenų integracijos, tai Jūsų duomenų įkėlimu bus pasirūpinta ir Jums galios pereinamojo laikotarpio sąlygos.

Atliekų tvarkytojai ir darytojai pereinamuoju laikotarpiu gali pasirinkti – arba duomenis vesti tiesiai į GPAIS, arba juos pateikti savo verslo valdymo sistemose, arba pildyti popierinį ar elektroninį apskaitos žurnalą. Suminius duomenis pereinamuoju laikotarpiu jie turi kas mėnesį suvesti į GPAIS.

Iki pereinamojo laikotarpio pabaigos visi subjektai privalo į GPAIS suvesti reikiamą informaciją ir duomenis, atlikti kitus GPAIS nurodytus veiksmus, kad nuo 2018 m. spalio 1 d. būtų galima naudotis GPAIS
Daugiau informacijos rasite
ČIA
Jeigu Jums kils papildomų klausimų, mielai į Juos atsakysime telefonu arba elektroniniu paštu.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Ar naujoji GPAIS sistema turi trūkumų?

Nuo 2018 m. sausio 1 d. startuoja Vieninga gaminių pakuočių ir atliekų informacinė sistema (toliau – GPAIS).

Naujoji GPAIS sistema apjungs kelias atskirai veikiančias registrų sistemas ir bus skirta gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos duomenų surinkimui, analizei ir kontrolei. GPAIS priemonėmis bus tvarkomi atliekų susidarymo apskaitos, atliekų tvarkymo apskaitos, gaminių ir pakuotės tiekimo vidaus rinkai apskaitos, savivaldybių ataskaitų ir kiti gaminių ir pakuočių apskaitos duomenys. [1]

Aplinkos viceministro teigimu: „Iki šiol galiojusi apskaitos sistema neatitiko šių dienų situacijos – įmonių, gyventojų ir kitų subjektų sukauptos atliekos buvo apskaitomos pateikiant pareigūnams popierinius apskaitos žurnalus, be to, tam tikrais atvejais ataskaitas reikėdavo pateikti ne vienai, o keletui institucijų. Šiuo metu gamintojams ir importuotojams, atliekų darytojams bei tvarkytojams naudojantis informacine sistema yra privaloma teikti Aplinkos apsaugos agentūrai tik metines ataskaitas apie gaminių tiekimą vidaus rinkai ar atliekų susidarymą ir tvarkymą, o inspektoriams detali informacija apie įmonės atliekų apskaitą tampa prieinama tik jos patikrinimo metu. Be to, iki šiol dalis ataskaitų, kurias teikia įmonės ar net savivaldybės, yra teikiamos popierine forma ar el. paštu.“ [2]

Aplinkos apsaugos ministerijos teigimu: „naujoji informacinė sistema įmonėms leis atsisakyti ranka pildomų atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos žurnalų. Neabejojama, kad šios elektroninės paslaugos padidins skaidrumą atliekų tvarkymo sektoriuje ir palengvins kontrolę.“ [3]

Taip naujoji sistema padidins skaidrumą ir palengvins kontrolę, tačiau, jungtis prie sistemos teks dažnai, o tai pareikalaus daugiau žmogiškųjų išteklių įmonėse. Pvz.: jeigu Jūsų įmonės veikloje susidaro pavojingos atliekos, prie sistemos teks jungtis kas savaitę.

Šiuo metu įstatymų pakeitimų projektai jau pateikinėjami ir savo nuomonę, bei rekomendacijas gali pateikti visi suinteresuoti asmenys.

Taip pat vykdomi seminarai, siekiant supažindinti suinteresuotas šalis su GPAIS sistema ir jos veikimo principu. Artimiausiu metu bus atrenkamos gamintojų importuotojų įmonės, kurios galės pirmosios išbandyti apskaitos pildymą naujoje GPAIS sistemoje.

Šiuo metu GPAIS sistemoje nėra excel formato integracijos galimybės norint įkelti duomenis. Pvz: įmonės, kurios turi prekinių vienetų pakuočių sąrašus excel formatu, kol kas neturi ir galbūt neturės galimybės šių sąrašų įkelti į sistemą excel formatu, todėl iškyla klausimas: ar atsakingiems įmonės darbuotojams visus reikalingus duomenis teks teikti rankiniu būdu?

Aplinkos ministerijos teigimu, įmonės turės galimybę susieti savo įmonėje naudojamas apskaitos programas su GPAIS. Šią galimybę įmonės turės įgyvendinti savo lėšomis.

Rekomendacijos ir paaiškinimai kaip reikės pildyti apskaitos duomenis naujoje GPAIS sistemoje pateikiamos Aplinkos ministerijos internetiniame puslapyje esančiuose pristatymuose. Tačiau pristatomos tik techninės naudojimosi instrukcijos, tokiu būdu kol kas paliekama daug neatsakytų klausimų kaip teks pildyti duomenis sistemoje. Patys peržiūrėję pristatymus galite įvertinti ar jie atsako į visus Jums kylančius klausimus:

 

GPAIS pristatymas atliekų tvarkytojams

GPAIS pristatymas atliekų darytojams

Akivaizdu, kad 2018 metų pradžioje pradėjus veikti šiai sistemai, daugybė Lietuvos subjektų, tokių kaip atliekų tvarkytojai, kurie turės suvesti visų galiojančių susitarimų su klientais duomenis: sutarties numeris, sutarties data, kliento pavadinimas, kliento rekvizitai, atliekų kodai ir daugybę kitos būtinos informacijos, susidurs su dideliu krūviu, kadangi sistema neturės pereinamojo laikotarpio.

Nuorodos į informacijos šaltinius:

[1] Atliekų tvarkytojai raginami atnaujinti registro duomenis

[2] NAUJOJI ATLIEKŲ APSKAITOS INFORMACINĖ SISTEMA – PERMAINOS EFEKTYVUMO IR SKAIDRUMO LIN

[3] Nauja informacinė sistema padidins skaidrumą atliekų sektoriuje

Informacija gamintojams, importuotojams ir jų atstovams

Aplinkos ministerija š. m. gegužės 17 d. paskelbė, kad iš esmės pritaria VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VšĮ „Žaliasis taškas“ 2018-04-25 pateiktam taikos sutarties projektui, kuriuo gamintojų ir importuotojų atstovai (organizacijos) siūlo sutvarkyti 15 tūkst. tonų bet kokios rūšies pakuočių atliekų ir sukurti garantinį fondą savo įsipareigojimams įvykdyti, kur garanto suma būtų 2,79 mln. Eur.

Po šio spaudos pranešimo į Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentą (Vilniaus RAAD) kreipėsi daugybė gamintojų ir importuotojų, prašydami neatlikinėti įmonių patikrinimų.

Primename, kad Vilniaus RAAD nuo š. m. balandžio 20 d. pradėjo gamintojų ir importuotojų, kuriems buvo panaikinti patvirtinimai, patikrinimus. Tokią rekomendaciją pateikė Aplinkos ministerija 2018-03-14 raštu. Šio rašto ministerija nėra atšaukusi, todėl patikrinimai negali būti stabdomi, o įmonėms nepateikus patikrinimams reikalingų dokumentų, šie bus išreikalauti pasitelkus teisinius būdus ir priemones. Už dokumentų nepateikimą ar kitokį kliudymą vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę gresia administracinė atsakomybė.

Vilniaus RAAD šioje byloje visada pasisakė už taikų susitarimą su gamintojus ir importuotojus atstovaujančiomis organizacijomis ir siekia sutarties, kuri neprieštarautų teisės aktų reikalavimams.  Šioje byloje priimtas sprendimas neabejotinai sukurs precedentinę situaciją ir kitose analogiškose bylose, todėl Vilniaus RAAD paprašė Aplinkos ministerijos pateikti oficialų išaiškinimą dėl teisės aktų taikymo. Iki šiol atsakymo Vilniaus RAAD negavo. Pažymėtina, kad metodinės pagalbos iš Aplinkos ministerijos dėl teisės normų taikymo šioje byloje prašyta ir š. m. kovo mėn. raštu, tačiau atsakymai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams nebuvo pateikti.

 Kadangi Vilniaus RAAD atstovai buvo kviečiami ne į visus Aplinkos ministerijos organizuotus pasitarimus (tarp jų – ir į derybas su gamintojų ir importuotojų atstovais) dėl šios taikos sutarties sąlygų, Vilniaus RAAD tikisi artimiausiu metu gauti oficialią poziciją iš Aplinkos ministerijos dėl teisės aktų taikymo ir ministerijos gautą kitų valstybės institucijų poziciją dėl šios taikos sutarties sąlygų.

Gavus išaiškinimus dėl teisės aktų taikymo, Vilniaus RAAD skubiai tęs derybas ir sieks šioje byloje surasti visoms šalims palankų sprendimą.

Nuoroda į informacijos šaltinį